Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W opisanym przypadku istotne jest, jaką umowę szkoła podpisała z nauczycielem przebywającym w stanie nieczynnym. Zakładam, że skoro to nauczyciel kontraktowy, to miał...

PORADA PRAWNA

27 listopada 2012 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel jest w stanie nieczynnym do 28 lutego 2013 r. Skorzystał z tego, gdyż dostał wypowiedzenie z pracy. Jest to nauczyciel kontraktowy, ciągle przebywający na zwolnieniu lekarskim, zaburzający pracę szkoły, nierzetelnie wykonujący swoje obowiązki. Inny czynny nauczyciel świetlicy poinformował, że ze względu na stan zdrowia chciałby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2013 r.. Czy można za nauczyciela, który będzie na urlopie zdrowotnym, zatrudnić innego nauczyciela spoza szkoły na czas zastępstwa za przebywającego na urlopie, ale nie dłużej niż do 28 czerwca 2012 r.? Czy 1 marca 2013 r. nauczyciel, któremu skończy się stan nieczynny, może ubiegać się o pracę za tego nauczyciela, który jest na urlopie zdrowotnym, jeśli dyrektor zatrudni kogoś od 1 stycznia 2013 r? Czy można w ogóle w taki sposób zatrudniać? Czy dyrektor - wiedząc, że nauczyciel jest w stanie nieczynnym - dyrektor musi to miejsce w świetlicy dla niego przetrzymać? Proszę o podanie prawnych uwarunkowań.

W opisanym przypadku istotne jest, jaką umowę szkoła podpisała z nauczycielem przebywającym w stanie nieczynnym. Zakładam, że skoro to nauczyciel kontraktowy, to miał umowę na czas nieokreślony.

Dyrektor ma zatem obowiązek przywrócenia tego nauczyciela do pracy jedynie wówczas, gdy nastąpi możliwość zatrudnienia go w pełnym wymiarze na czas nieokreślony (jeżeli byłby zatrudniony na czas określony, wówczas musiałaby nastąpić możliwość zatrudnienia go w pełnym wymiarze do czasu zakończenia jego umowy).

 

art. 20 ust. 7 Karty Nauczyciela:

Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

 

Takiej możliwości nie ma, gdyż istnieje jedynie możliwość zastępstwa nauczyciela świetlicy, na czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia (o ile data zakończenia urlopu nie pokrywa się z datą zakończenia umowy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym). Dyrektor może więc przydzielić zastępstwo innemu nauczycielowi. Nie ma przeszkód, aby zawrzeć umowę od 1 stycznia do 28 czerwca (data rozpoczęcia i zakończenia powinna być podana, gdyż jest to umowa na czas określony).

 

art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela:

W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym nie może domagać się zatem zatrudnienia go na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia. Dyrektor nie musi też "trzymać" tego stanowiska dla nauczyciela. Z dniem 28 lutego stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa i nie może on już niczego się domagać.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT