Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 1862. § 1 kodeksu pracy, w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną...

PORADA PRAWNA

03 listopada 2015 Kadry

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony jest w dwóch placówkach. W macierzystej na cały etat, a w mojej na 1/2 etatu. Po urlopie macierzyńskim powrócił do pracy w szkole macierzystej, a u mnie wystąpił o urlop wychowawczy. Czy mogę mu go udzielić i czy jest to zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 1862. § 1 kodeksu pracy, w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

§ 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.
Zasadniczo więc, można udzielić urlopu wychowawczego nauczycielowi, który w jego trakcie będzie pracował w innej szkole. Zatrudnienie to nie może jednak spowodować trwałego zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli nauczyciel będzie pracował w wymiarze np. 18 godzinnego pensum, bez godzin ponadwymiarowych, to można uznać, że spełnia warunki do podjęcia pracy w trakcie urlopu wychowawczego. Jest to bowiem niewielka liczba godzin w ciągu dnia i nie powoduje trwałego zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT