Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Skoro nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę, to dodatek stażowy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.Na podstawie § 7 ust. 2...

PORADA PRAWNA

03 stycznia 2018 Kadry

Nauczyciel dyplomowany pracuje w naszej szkole 23 lata jako nauczyciel bibliotekarz. Posiada również kwalifikacje nauczyciela informatyki i tak w różnych okresach nauczyciel pracował na odrębnych umowach o pracę jako nauczyciel informatyki w niepełnym wymiarze godzin. W okresie od 01.09.2003 – 30.06.2004 w wymiarze 4/18 (10m-cy), w okresie 01.09.2004 – 30.06.2005 w wymiarze 2/18 etatu (10 m-cy), 01.09.2011 – 30.06.2011 r w wymiarze 2/18 etatu (10 m-cy). Aktualnie jest zatrudniony od 01.09.2017 – 30.06.2018 w wymiarze 1/18 etatu. W lutym 2018 nauczyciel z tych dodatkowych umów nabędzie staż 3 lata, czy od marca 2018 powinien mieć naliczony dodatek stażowy w wysokości 3%.

Skoro nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę, to dodatek stażowy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...), nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. Po trzech latach dodatkowej pracy przysługuje mu zatem dodatek w wysokości 3%.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT