Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zasady organizacji lekcji religii w szkołach określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania...

PORADA PRAWNA

21 grudnia 2020 Prawo oświatowe

Na początku roku szkolnego rodzice ucznia złożyli oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię. Obecnie (przed końcem semestru) rodzice zapytali, kiedy mają dostarczyć zaświadczenie z oceną z religii,-informując jednocześnie, że dziecko uczęszcza na religię przy kościele innego wyznania. Czy można uwzględnić taką ocenę w dokumentacji szkolnej i na świadectwie?

Zasady organizacji lekcji religii w szkołach określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 983).
Paragraf 1 tego rozporządzenia stanowi, że w publicznych szkołach podstawowych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców.
Z kolei zgodnie z § 2 rozporządzenia szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału. Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
Możliwa jest realizacja zajęć religii poza szkołą, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Ocenę z religii uzyskaną w trakcie uczęszczania na religię poza szkołą należy traktować tak samo jak ocenę uzyskaną z zajęć religii organizowanych w szkole. Wpisuje się ją do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen oraz na świadectwie szkolnym oraz wlicza również do średniej ocen. Mówi o tym wprost § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia w następującym brzmieniu: „Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły (…) otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.”
Trzeba dopilnować tego, żeby opiekunowie prawni ucznia dostarczyli odpowiednie zaświadczenie wystawione przez katechetę.
W przedstawionej sytuacji należy potraktować postępowanie rodziców jako prawidłowe.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT