Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Według aktualnego stanu prawnego, po dniu 31 sierpnia 2026 r. nauczycielka nie będzie miała kwalifikacji pedagoga specjalnego w szkole podstawowej. Na podstawie § 40 ust. 1 w...

PORADA PRAWNA

05 stycznia 2024 Kadry

Moje pytanie dotyczy zatrudnienia nauczyciela na stanowisku pedagoga specjalnego w szkole podstawowej. Pani ukończyła studia 5 letnie edukacji wczesnoszkolnej (nauczanie początkowe) w 1995 r. Posiada również studia podyplomowe z zakresu edukacji włączającej i integracyjnej. Czy w rozumieniu przepisem mówiącym, że „stanowisko pedagoga specjalnego może zajmować osoba, która ukończyła pięć lat studiów na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe z edukacji włączającej, oczywiście, musi także legitymować się przygotowaniem pedagogicznym” spełnia warunki do zatrudnienia na tym stanowisku po 2026 r.?

Według aktualnego stanu prawnego, po dniu 31 sierpnia 2026 r. nauczycielka nie będzie miała kwalifikacji pedagoga specjalnego w szkole podstawowej. Na podstawie § 40 ust. 1 w zw. z § 4 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102), do dnia 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w szkole podstawowej posiada osoba, która ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z zajęciami w tej szkole, ma przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Nauczycielka po studiach magisterskich z edukacji wczesnoszkolnej (czyli z kwalifikacjami do pracy w szkole podstawowej), studiach podyplomowych z edukacji włączającej i z przygotowaniem pedagogicznym może zajmować stanowisko pedagoga szkolnego do dnia 31 sierpnia 2026 r., ponieważ po tym terminie wymagane jest posiadanie do pracy w szkole podstawowej ukończonych studiów wyższych w zakresie pedagogiki i dodatkowo studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej (§ 28 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. rozporządzenia), a w związku z tym niewystarczające będzie posiadanie ukończonych studiów z edukacji wczesnoszkolnej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT