Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obowiązujące przepisy nie określają terminu przechowywania sprawdzianów, kartkówek i innych prac ucznia. Art. 44e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie...

PORADA PRAWNA

19 lipca 2021 Prawo oświatowe

Matka ucznia zabrała papiery ze szkoły. Do kiedy jesteśmy zobowiązani przechowywać sprawdziany, kartkówki i inne tego typu prace tego ucznia, jeśli przestał być już naszym uczniem? Matka ucznia jest bardzo roszczeniowa i cały rok straszyła nas pozwem sądowym (i nie wiadomo, czy nie uda się do sądu).

Obowiązujące przepisy nie określają terminu przechowywania sprawdzianów, kartkówek i innych prac ucznia. Art. 44e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 jedynie ogólnie stanowi, że sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w art, 44e ust. 4 UoSO, określa statut szkoły (art. 44e ust. 7 UoSO). W związku z tym należy przeanalizować, jakie zostały przyjęte w tym zakresie wewnętrzne regulacje konkretnej szkoły, przede wszystkim w statucie szkoły, w związku z określaniem w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zasad udostępniania prac i uzasadniania ocen.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT