Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop...

PORADA PRAWNA

13 kwietnia 2018 Awans zawodowy

Mam pytanie odnośnie przedłużenia stażu z tytułu urlopu rodzicielskiego i występującego bezpośrednio przed zwolnienia ciążowego. Otóż: nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela dyplomowanego dnia 1.09.2013 r. Planowany termin zakończenia stażu przypadał na 31 maja 2016 r. jednak: 25.04.2014 nauczycielka poszła na zwolnienie (ciąża) które trwało do 2.12.2014. Od 3.12.2014 do 10.07.2015 była na urlopie macierzyńskim, a od 11.07.2015 do 1.12.2015 była na urlopie rodzicielskim. Następnie od 2.12.2015 korzystała z zaległego urlopu wypoczynkowego do 22.12.2015. Od 3.01.2016 do 2.03.2016 przebywała na zwolnieniu z tytułu choroby. Później jeszcze wykorzystała zaległy urlop wypoczynkowy. Pytanie: Czy w związku z podanymi wyżej nieobecnościami nauczycielka może kontynuować staż, czy powinna rozpocząć staż od nowa we wrześniu 2018 r.

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku, gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa wyżej, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Zatem należy zliczyć wszystkie dni łącznej nieprzerwanej absencji nauczyciela i ustalić, czy przekracza ustawowy okres, o którym mowa wyżej.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności art. 9d. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w szczególności §4.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT