Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w...

PORADA PRAWNA

02 września 2019 Prawo oświatowe

Mam pytanie dotyczące orzeczeń. Czy zapis dotyczący wskazania etapu obowiązywania kształcenia specjalnego może być sformułowany następująco: "do ukończenia szkoły branżowej I stopnia"? Czy takie określenie okresu obowiązywania orzeczenia jest błędne? W rozporządzeniu jest wprawdzie mowa o wydawaniu orzeczeń na rok szkolny bądź etap edukacyjny- szkoła branżowa to również etap edukacyjny. Czy zapis etap zarezerwowany jest tylko dla oznaczenia I, II, III i IV czy można go też określić opisowo: do ukończenia szkoły podstawowej, branżowej? Czy takie zapisy są wzajemnie dopuszczalne?

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego. Jednocześnie nie ma wytycznych, w jaki sposób należy określać etap edukacyjny, a w związku z tym możliwe jest np. określenie do ukończenia nauki na określonym cyfrą rzymską etapie edukacyjnym, do ukończenia nauki w szkole podstawowej, branżowej I stopnia, itp.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT