Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.). Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z...

PORADA PRAWNA

26 stycznia 2011 Prawo oświatowe

Kiedy można wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczyciela pełniącego funkcję wicedyrektora. Na chwilę obecną do wykorzystania pozosało 55 dni urlopu zaległego.

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.).

Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3.

 Wicedyrektorowi szkoły, który nie wykorzystał urlopu w czasie ferii szkolnych, należy przyznać urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego, jeśli  na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę:

1) wykonywał zadania zlecone przez ten organ lub

2) prowadził w szkole inwestycje albo kapitalny remont.
Natomiast ekwiwalent należy wypłacić, jeśli nie było możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego jedynie z powodów wymienionych w art. 66 ust. 2:

1)  rozwiązania lub

2) wygaśnięcia stosunku pracy,

3) powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub

3) do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalne, nauczyciel powinien go wykorzystać jako urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT