Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor ma obowiązek uczestniczyć w pracach komisji, o czym stanowi art. 9g KN. Jednakże jego nieobecność nie wstrzymuje prac komisji, jeśli jest quorum składu.Z drugiej...

PORADA PRAWNA

19 listopada 2013 Awans zawodowy

Jestem dyrektorem Liceum ogólnokształcącego. Mój nauczyciel stara się o uzyskanie stopnia n-l dyplomowany. Jakie są konsekwencje nieobecności dyrektora szkoły w pracach komisji (nie mam zastępcy, a ze względów osobistych wolałbym nie brać udziału w pracach komisji).

Dyrektor ma obowiązek uczestniczyć w pracach komisji, o czym stanowi art. 9g KN. Jednakże jego nieobecność nie wstrzymuje prac komisji, jeśli jest quorum składu.

Z drugiej strony dyrektor ma prawo do urlopu, rezerwacji wczasów, zdarza się także choroba lub inna ważna przyczyna jego absencji, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Nie jest nam znana sytuacja karania dyrektora, który z poważnych przyczyn nie uczestniczył w pracach komisji.

Konsekwentnie do regulacji zawartych w art. 7 ust. 1 Karty Nauczyciela, w myśl których dyrektor szkoły reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest przełożonym służbowym nauczycieli, w przepisach art. 9g tej ustawy ustanowiono obowiązek powołania dyrektora szkoły w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT