Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki...

PORADA PRAWNA

01 września 2017 Nadzór pedagogiczny

Jeśli w nowych dziennikach przedszkolnych na 2017/18 nie ma w obecnościach godz. przyjścia i wyjścia dziecka czy jest to ok? Jedynie wpisujemy ob. i nb na dany dzień, wg. mnie jest to trochę niebezpieczne, ale nawet nie ma miejsca, aby wcisnąć godziny pobytu przedszkolaka....

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2017 r., poz. 1646, obowiązkiem nauczyciela zatrudnionego w publicznym przedszkolu jest wpisywanie do dziennika zajęć godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Natomiast niepubliczne przedszkole prowadzi dziennik zajęć lub inną dokumentację odnoszącą się do edukacji, wychowania i opieki na zasadach i w zakresie ustalonych w statucie lub według wytycznych dyrektora (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT