Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego jest niemożliwe z tego względu, że zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w...

PORADA PRAWNA

12 maja 2019 Awans zawodowy

Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej rozpoczęłam awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2015, jednak nie przystąpiłam do egzaminu po zakończeniu tj. w roku 2018. W roku obecnym chciałabym złożyć dokumenty i przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego. Czy w związku z tym dokumenty oraz sprawozdanie powinnam złożyć według nowych zasad?

Przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego jest niemożliwe z tego względu, że zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 2013 r., poz. 393 sprawozdanie z dorobku zawodowego należało złożyć w ciągu 30 dni (w aktualnym stanie prawnym – 7 dni) od dnia zakończenia stażu. Jest to termin zawity, który nie podlega przywróceniu w razie jego przekroczenia. Jedynie w razie uzyskania oceny dorobku zawodowego po terminowym złożeniu sprawozdania (co jest obecnie niemożliwe z powodu niezłożenia sprawozdania w terminie) biegnie okres 3 lat na złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT