Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ewentualna potrzeba wprowadzenia zmian w statucie szkoły jest uzależniona od stopnia szczegółowości dotychczasowych postanowień. Należy zweryfikować, czy statut nie...

PORADA PRAWNA

16 lipca 2018 Prawo oświatowe

Jakie zmiany należy wprowadzić w statucie szkoły od 1 września 2018 roku?

Ewentualna potrzeba wprowadzenia zmian w statucie szkoły jest uzależniona od stopnia szczegółowości dotychczasowych postanowień. Należy zweryfikować, czy statut nie zawiera postanowień sprzecznych z nowymi regulacjami dotyczącymi nauczycieli (ocena pracy, awans zawodowy, wymiar pensum), czy uwzględnia uchylenie od dnia 1 września 2018 r. regulacji dotyczących zatrudniania asystentów nauczycieli (z możliwością kontynuowania pracy przez osoby wcześniej zatrudnione na tym stanowisku), czy organizacji opieki podczas szkolnych wycieczek – art. 6a, rozdział 3a i art. 42 – 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967, art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, Dz.U. z 2018 r., poz. 1133, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309554), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, Dz.U. z 2018 r., poz. 1055. Należy się liczyć z możliwością wprowadzenia przez MEN do końca bieżącego roku szkolnego kolejnych regulacji, które mogą wpłynąć na treść statutu szkoły.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT