Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Praca szkoły, realizującej zadania ustawowe, powinna odpowiadać na potrzeby uczniów. Oznacza to, że znając specyfikę szkoły, zapisy statutowe, dyrektor we współpracy z...

PORADA PRAWNA

22 marca 2016 Prawo oświatowe

Jakie typy i rodzaje zajęć można będzie realizować w zamian godzin karcianych w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczyciela? Jakie są podstawy prawne by tego typu zajęcia przydzielać? Czy zajęcia świetlicowe też można organizować?

Praca szkoły, realizującej zadania ustawowe, powinna odpowiadać na potrzeby uczniów. Oznacza to, że znając specyfikę szkoły, zapisy statutowe, dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim może ustalić główne kierunki pracy (koncepcja pracy szkoły, program wychowawczy, profilaktyki). Ponadto, w ramach ewaluacji (np. wewnętrznej) oraz sprawowanego nadzoru pedagogicznego pojawiają się rekomendacje do pracy. Dyrektor przystępując do konkursu (na dyrektora) przedstawia swoją koncepcję, którą powinien realizować. Wszystkie te elementy powinny być brane pod uwagę przy planowaniu pracy, o której mowa w pytaniu.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności art.6, 42; 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 39, 41, 54; 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12.08. 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, w szczególności § 24, 25.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT