Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ponieważ są to dni wolne dla uczniów , nie nauczycieli, pracownicy powinni być obecni wg planu lekcji. Wówczas wynagrodzenie przysługuje: nauczyciel jest w...

PORADA PRAWNA

14 listopada 2010 Prawo oświatowe

Jak płacić za dni dodatkowo wolne? jeśli n-l nie realizuje godzin np.rewalidacji, gimnastyki korekcyjnej,kółek, SKS-u itp., to dlaczego mam płacić? Uważam, że należy płacić tylko za faktycznie zrealizowane(3,6 z płacy zasadniczej). N-l przychodzi na tzw. dyżur, prowadząc zajęcia opiekuńczo-wych.Przeważnie uczniów w tych dniach jest jak na lekarstwo.

Ponieważ są to dni wolne dla uczniów , nie nauczycieli, pracownicy powinni być obecni wg planu lekcji. Wówczas wynagrodzenie przysługuje: nauczyciel jest w pracy.
Rozporządzenie daje uprawnienia do ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale zobowiązuje szkołę do pełnienia opieki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zm.):

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (...).

§ 6a. 1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.
Co oznacza, że szkoła "pracuje" w tych dniach, nie prowadząc zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale oragnizując zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. W związku z tym nauczycielom wypłaca się pełne wynagrodzenie wg planu jego zajęć, ale tylko pod tym warunkiem.
Jeśli natomiast szkoła przyjęła opisane w pytaniu rozwiązanie polegające na pełnieniu dyżurów przez nauczycieli - wówczas wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za godziny faktycznie przepracowane, tj. bez godzin ponadwymiarowych, bez kółek itp.


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT