Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli produkty są już po dacie przydatności do spożycia albo z innych powodów (np. przerwany cykl chłodniczy) nie nadają się do spożycia to stają się odpadami. Co do...

PORADA PRAWNA

15 kwietnia 2020 Inne

Dzień dobry,Z uwagi na wprowadzenie zawieszenia funkcjonowania szkół od dnia 12.03.w magazynie intendenta pozostały produkty, których terminowość jest nieważna.Proszę o przekazanie procedur i ewentualnych gotowych dokumentów jak powinien dyrektor szkoły w takiej sytuacji postąpić.Czy powołuje komisje likwidacji artykułów ,czy wydaje zarządzenie.Sprawa pilna.Bardzo proszę o pomoc.Dziękuję.

Jeżeli produkty są już po dacie przydatności do spożycia albo z innych powodów (np. przerwany cykl chłodniczy) nie nadają się do spożycia to stają się odpadami. Co do zasady odpady możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

• odpady pochodzenia roślinnego (np. owoce, warzywa), które są odpadami komunalnymi;
• odpady pochodzenia odzwierzęcego (nie tylko mięso, ale także jajka, mleko), które są odpadami niebezpiecznymi.

Zasady postępowania z odpadami określone są w dwóch aktach prawnych:
• ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);
• rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach - odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Wynika z tego jasno, że również np. przedszkole czy szkoła może produkować odpady komunalne, które mogą być wyrzucone do „zwykłych” kontenerów.
Inaczej sprawa się ma z odpadami niebezpiecznymi, o których była mowa wyżej. One podlegają rozporządzeniu WE nr 1069/2009, które wyraźnie stanowi, że przeterminowana żywność pochodzenia zwierzęcego jest odpadem kategorii 3 .
Najbezpieczniejszą forma „pozbycia” się takich odpadów jest ich utylizacja przez profesjonalną firmę. Wówczas dyrektor jednostki ma pewność, że postąpił zgodnie z prawem i nie naraża się na odpowiedzialność.
Dyrektor jednostki jako osoba nią kierująca jest w pełni władny do podjęcia decyzji w tym zakresie. Najwłaściwszą formą będzie tu po prostu podpisanie umowy z firmą zajmująca się profesjonalną utylizacją odpadów.
Podkreślić należy, że psująca się żywność na terenie placówki zawsze stwarza niebezpieczeństwo negatywnych konsekwencji w przypadku doraźnej kontroli Sanepidu.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT