Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Powierzenia stanowiska wicedyrektora w szkole dokonuje jej dyrektor zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy o systemie oświaty:"W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym...

PORADA PRAWNA

Dyrektor został wybrany na kolejną kadencję, wicedyrektorem również pozostaje ta sama osoba. Czy w przypadku wicedyrektora, fakt, że pozostaje nim personalnie ta sama osoba musi być zaopiniowany wniosek na posiedzeniu Rady Pedagogicznej?

Powierzenia stanowiska wicedyrektora w szkole dokonuje jej dyrektor zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy o systemie oświaty:

"W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej."

Jeżeli wicedyrektorowi zostało powierzone stanowisko na taki sam okres czasu jak kadencja dyrektora szkoły, wówczas dyrektor kolejny raz powierza mu stanowisko zgodnie z powyższym przepisem. 

Jeżeli powierzenie stanowiska wicedyrektora jest nadal aktualne (daty nie pokrywają się z powierzeniem stanowiska dyrektora), wówczas wicedyrektor nadal pełni swoją funkcję na podstawie poprzedniego powierzenia.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT