Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rozumiem, ze mowa o planie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady...

PORADA PRAWNA

13 września 2013 Nadzór pedagogiczny

Dyrektor zleca wicedyrektorowi sprawowanie prac nad nadzorem pedagogicznym, dyrektor nie wykazuje czasu i chęci na konsultacje odnośnie NP. Nadzór został opracowany zgodnie z rekomendacjami i wnioskami wypracowanymi przez zespoły (uwzględnienie wniosków poprzedniego roku oraz obecnych i priorytetów MEN i Kuratora). Przedstawiany na RP 12.09.2013 został podważony przez Dyrektora i poddany przez Dyrektora głosowaniu. 5 osób podniosło rękę przeciw, 40 za. Czy dyrektor miał prawo przedłożyć NP glosowaniu? W ubiegłym roku nadzór nad którym miałam opiekę został bardzo wysoko oceniony podczas ewaluacji zewnętrznej, Dyrektor ma 65 l "nie pozwala" na wprowadzanie zmian zgodnych z rozporządzeniami. Co z tą decyzją i nauczycielami, którzy nie wyrazili zgody na NP. Gdzie mam szukać odpowiedzi i pomocy? Co mam teraz zrobić proszę instrukcje (zawarte w rozp. itd.).

Rozumiem, ze mowa o planie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Oznacza to, że rada pedagogiczna nie ma tu kompetencji ani opiniodawczych ani też stanowiących. Nie ma znaczenia zatem, ile osób głosowało za ani ile przeciw.                                                

Podstawa prawna:                                                                                         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (ze zm.), w szczególności § 21.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT