Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Należy odróżnić wypowiedzenie funkcji kierowniczej od rozwiązania stosunku pracy. Złożenie w lutym 3- miesięcznego wypowiedzenia funkcji kierowniczej obejmuje 3 pełne...

PORADA PRAWNA

09 lutego 2020 Prawo oświatowe

Dyrektor szkoły 25 maja kończy 58 lat i wybiera się na świadczenie kompensacyjne od razu po nabyciu praw, czyli 26 maja chce pójść na świadczenie. Teraz w lutym będzie składał wypowiedzenie z pracy do gminy. Proszę o informację jak będzie wyglądało to od strony prawa. Kto może pełnić od 27 maja lub od nowego miesiąca funkcję dyrektora szkoły? Czy urząd powinien ogłosić konkurs na stanowiska dyrektora, czy dać powołanie wice? Jeśli konkurs, to kiedy powinien być ogłoszony i przeprowadzony? (proszę o nie publikowanie pytania na portalu)

Należy odróżnić wypowiedzenie funkcji kierowniczej od rozwiązania stosunku pracy. Złożenie w lutym 3- miesięcznego wypowiedzenia funkcji kierowniczej obejmuje 3 pełne miesiące kalendarzowe i następuje z końcem miesiąca, a więc 31 maja, chyba że organ prowadzący zgodzi się na zawarcie porozumienia o zakończeniu pełnienia funkcji we wcześniejszym terminie – art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. W samorządowej szkole wypowiedzenie stosunku pracy upływa w dniu 31 sierpnia, chyba że organ prowadzący zgodzi się na zawarcie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy we wcześniejszym terminie – art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Organ prowadzący po otrzymaniu rezygnacji ma obowiązek ogłoszenia konkursu. Dopiero jeśli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony żaden kandydat, organ prowadzący będzie mógł powierzyć to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej. Gdyby konkurs ie został rozstrzygnięty do czasu zakończenia pełnienia funkcji przez obecnego dyrektora, organ prowadzący będzie mógł powierzyć wicedyrektorowi pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, ale nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (art. 63 ust. 10 – 13 PO).  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT