Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z...

PORADA PRAWNA

28 października 2014 Prawo oświatowe

Dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania do nauki zawodu. Na pisemny wniosek nauczycieli ,,zawodowców,, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dopuścił (od roku 2012/2013 ) do użytku program nauczania do nauki w zawodzie technik budownictwa. Jest to program opracowany przez KOWEZIU. Wniosek zawierał uzasadnienie wyboru wraz z pozytywną opinię wnioskodawców. Dyrektor dopuścił do użytku ten program podobnie jak kolejne programy bo uczymy w 7 zawodach i od 2012 roku korzystamy z programów opracowanych przez KOWEZIU lub WKiŁ. Programy te znajdują się w szkolnym zestawie programów nauczania. Czy raz dopuszczony do użytku program należy traktować jako obowiązujący kolejne roczniki rozpoczynające kształcenie w tym zawodzie, jeśli nie ma wniosku o zmianę programu?

Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu. Z treści ustawy nie wynika, że w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe konieczne jest powtarzanie procedury dopuszczania do użytku szkolnego programu nauczania do danego zawodu. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania, stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła. Szkolny zestaw obejmuje etap edukacyjny.

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, w tym ust. 7.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT