Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z definicją ustawową, bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do...

PORADA PRAWNA

11 kwietnia 2016 Inne

Do bursy przyjechał wychowanek i przywiózł broń pneumatyczną (karabin pneumatyczny i pistolet) , wychowanek jest pełnoletni. Nie chciał oddać broni wychowawczyni do zdeponowania bo jak twierdził przywiózł ją, aby sprzedać koledze. Wychowawczyni zadzwoniła na policję, nie wiedział bowiem, czy jest wymagana na nią pozwolenie (nie znała jej specyfikacji). Policja po prośbach przyjechała ale stwierdziła, że nic nie mogą zrobić chyba, że ma punkt regulaminu który zabrania wnoszenia broni. Wychowawczyni stwierdziła, że Rada Pedagogiczna nie przewidziała takiego przypadku, ale kazała im reagować w myśl punktu regulaminu mówiącym o stwarzaniu zagrożenia dla innych. Policja poprosiła, aby zdeponował broń. Po dłuższej rozmowie zgodził się. Po odjeździe Policji podszedł do wychowawczyni z pistoletem (trzymając go dwuznacznie) i stwierdził, że jeżeli już ma zdeponować to zdeponuje wszystko. Czy postępowanie Policji było prawidłowe. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Zaznaczę, że z wychowankiem jest wiele problemów. Proszę o radę i opinię prawną.

Zgodnie z definicją ustawową, bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego komendanta powiatowego Policji. Broń pneumatyczna może być zarejestrowana na rzecz osoby pełnoletniej, która m.in. uzyskała orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że może dysponować bronią. Posiadanie broni bez takiej rejestracji, stanowi wykroczenie. Jeśli Policja nie sprawdziła, czy wychowanek zarejestrował broń pneumatyczną, warto rozważyć złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczenia (art. 8, art. 9 ust. 4, art. 13 ust. 7, art. 18 ust. 5 pkt 2, art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.).
W sytuacji, gdy wychowawczyni obawiała się o swoje życie lub zdrowie w związku z zachowaniem ucznia, który celował do niej z broni, można również rozważyć zawiadomienie o możliwości popełnienia na jej szkodę przestępstwa groźby karalnej (art. 190 § 1 k.k.).
Wobec wychowanka można zastosować karę lub dolegliwości, o ile zostały przewidziane w statucie za stworzenie sytuacji zagrażającej innym osobom.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT