Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wspomniane w zapytaniu rozporządzenie dotyczy warunków organizacji oddziałów integracyjnych i nie stanowi podstawy utworzenia oddziału integracyjnego. Podstawą taką jest...

PORADA PRAWNA

04 stycznia 2022 Prawo oświatowe

Czy zapis w statucie branżowej szkoły I stopnia, dotyczący możliwości utworzenia oddziału integracyjnego oraz spełnienie warunków § 6 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli: „1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych”, jest podstawą do utworzenia oddziału integracyjnego?

Wspomniane w zapytaniu rozporządzenie dotyczy warunków organizacji oddziałów integracyjnych i nie stanowi podstawy utworzenia oddziału integracyjnego. Podstawą taką jest formalnie zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacji na następny rok szkolny. Co do zasady organem odpowiedzialnym za system szkolnictwa na terenie danej gminy i powiatu jest organ prowadzący, który jest zobowiązany zabezpieczyć potrzeby mieszkańców, również w zakresie kształcenia specjalnego.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT