Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Należy zapoznać się z regulaminem wynagradzania, który obowiązuje w konkretnej szkole. Zakładając, że nie zmienił się wymiar zatrudnienia, wpływający na wysokość...

PORADA PRAWNA

12 września 2021 Inne

Czy w związku ze zwiększeniem obowiązków z uwagi na pandemię sprzątające panie w szkole zobowiązane są do dezynfekcji ławek, krzeseł, poręczy i przysługuje im dodatek finansowy za powyższe czynności? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna, aby dyrektor mógł podjąć stosowne kroki? Czy na drażliwe działanie środka dezynfekującego również można szukać podstawy prawnej?

Należy zapoznać się z regulaminem wynagradzania, który obowiązuje w konkretnej szkole. Zakładając, że nie zmienił się wymiar zatrudnienia, wpływający na wysokość wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) pracownikowi samorządowemu (pracownikowi niepedagogicznemu samorządowej szkoły) z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Jeśli taki dodatek ma być przyznawany w danej szkole, to regulamin wynagradzania musi go wymieniać jako składnik wynagrodzenia pracownika oraz precyzować warunki i sposób przyznawania takiego dodatku (art. 39 ust. 2 ww. ustawy). Należy więc przeanalizować, czy szkoła przewiduje wypłatę dodatku specjalnego, a jeśli tak – czy personel sprzątający spełnia warunki regulaminowe do jego otrzymania. Jednocześnie składniki wynagrodzenia pracowników na stanowisku personelu sprzątającego nie są uzależnione w obowiązujących przepisach od drażliwości środków dezynfekcyjnych.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT