Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z uwagi na obowiązywanie nauczycieli pięciodniowego tygodnia pracy nie powinno być im powierzane prowadzenie zajęć w soboty, z czym wiąże się obowiązek udzielenia...

PORADA PRAWNA

14 listopada 2021 Prawo oświatowe

Czy w szkole zajęcia dodatkowe z informatyki, dla zainteresowanych uczniów, mogą być organizowane w soboty?

Z uwagi na obowiązywanie nauczycieli pięciodniowego tygodnia pracy nie powinno być im powierzane prowadzenie zajęć w soboty, z czym wiąże się obowiązek udzielenia dodatkowego całego dnia wolnego od pracy (art. 42c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2021 r., poz. 1762). Ponadto szkoła feryjna w soboty prowadzi zajęcia z uczniami tylko w przypadku, gdy odrabia zajęcia. Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych do 30 września, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkoły, w której rada nie została powołana – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Również z punktu widzenia uczniów nieprawidłowe jest planowanie w soboty dodatkowych zajęć dla zainteresowanych, które nie są odrabiane jako wcześniej zaplanowane od poniedziałku do piątku. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT