Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolach ogólnodostępnych bez oddziałów integracyjnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o...

PORADA PRAWNA

25 listopada 2015 Prawo oświatowe

Czy w przedszkolu publicznym w którym nie ma grup integracyjnych, a jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności można zatrudnić nauczyciela wspomagającego? Jeżeli tak, to jakie przygotowanie powinna mieć taka osoba?

W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolach ogólnodostępnych bez oddziałów integracyjnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub pomoc nauczyciela stanowisko to może zajmować osoba bez przygotowania pedagogicznego, posiadająca co najmniej wykształcenie podstawowe, co do której wymogi kwalifikacyjne samodzielnie ustala dyrektor, jeżeli takie zalecenie wynika z orzeczenia poradni (§ 7 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. z 2015 r., poz. 1113; załącznik do rozporządzenia RM z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT