Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Od dnia 1 stycznia 2019 r. dotacja przekazana na uczniów i wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie...

PORADA PRAWNA

05 marca 2021 Prawo oświatowe

Czy w przedszkolu niepublicznym pensja dyrektorska może zostać wliczona w dotację na ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Od dnia 1 stycznia 2019 r. dotacja przekazana na uczniów i wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z organizacją tego kształcenia oraz organizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Jeżeli chodzi o przedszkola ogólnodostępne wydatki te obejmują:
• wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, a także na zapewnienie warunków ich realizacji,
• wydatki na realizację zadań innych niż wymienione powyżej – w przypadku przedszkoli przez wydatki te rozumie się wydatki w wysokości niezbędnej dla realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Są to pozostałe wydatki ponoszone na bieżącą działalność placówki, w tym wydatki na wynagrodzenia.
• W przypadku szkół, które nie są szkołami specjalnymi limit wydatków na realizację innych zadań ponoszonych w ramach dotacji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych obliczany jest indywidualnie dla każdej szkoły, na podstawie ustawowego wskaźnika.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT