Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 5 ust. 4 w zw. z ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny...

PORADA PRAWNA

10 stycznia 2020 Prawo oświatowe

Czy uczeń technikum zawodowego o profilu budowlanym (kształcenie modułowe) ma możliwość wcześniejszego ukończenia szkoły? Uczennica chciałaby zrobić w jeden rok dwa lub trzy lata szkoły i sama zaliczać materiał. Wiem, że może przejść na indywidualny tok nauki, ale jak wygląda kwestia realizacji przedmiotów zawodowych oraz zaliczenia praktyk zawodowych?

Na podstawie § 5 ust. 4 w zw. z ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1569) w przypadku, gdy uczeń ma realizować indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki, nie można wobec niego stosować obniżenia wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego w szkole. Uczennica mogłaby wcześniej ukończyć szkołę, jeżeli zaliczy wszystkie przedmioty teoretyczne, zawodowe oraz odbędzie i zaliczy praktyki zawodowe. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki nie jest zwolniony z pełnej realizacji podstawy programowej. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT