Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepis § 12 ust.3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2017r....

PORADA PRAWNA

14 lutego 2018 Prawo oświatowe

Czy ten sam nauczyciel przedszkola musi prowadzić dzieci od 3 roku, aż do 6? Nadmieniam iż jesteśmy szkołą wiejską i nie mamy takiej możliwości. Jedna nauczycielka prowadzi grupę 3- 4-ro latków , druga 5-cio i 6-cio latki.

Przepis § 12 ust.3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649) stanowi, że dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. W szczególnie uzasadnionej sytuacji demograficznej tworzone są oddziały mieszane, tak jak w opisanym przypadku, w celu zapewnienia dzieciom w wieku 3-5 lat możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego. W przedstawionej w pytaniu sytuacji brak jest możliwości do zastosowania tego wskazania ze względu na strukturę tworzonych oddziałów. W innych sytuacjach nie jest to możliwe z uwagi na zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli, np. z powodu urlopu dla poratowania zdrowia, urlopów rodzicielskich, zmiany miejsca pracy. Sytuację, z jaką mamy odczynienia w oddziałach przedszkolnych tej szkoły podstawowej należy zatem traktować jako wyjątek od pewnej reguły, spowodowany czynnikami obiektywnymi, a nie widzi mi się dyrektora przedszkola.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT