Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jednym z ustawowych zadań administatora dancyh osobowych, w przypadku gdy w przedszkolu nie został powołany administrator bezpieczeństwa informacji, jest ...

PORADA PRAWNA

12 lutego 2018 Prawo oświatowe

Czy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych jest obowiązkowe? Jeśli nie, to jakie dokumenty powinien mieć dyrektor/właściciel przedszkola niepublicznego?

Jednym z ustawowych zadań administatora dancyh osobowych, w przypadku gdy w przedszkolu nie został powołany administrator bezpieczeństwa informacji, jest  zapoznawanie  osób  upoważnionych  do przetwarzania danych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (art. 36b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jedn.: Dz.U.z 2016r. poz.922). Decyzja, w jaki sposób wypełniać to ustawowe zadanie należy do administatora danych czyli dyrektora przedszkola. Może przeprowadzić szkolenie albo przekazać pracownikom komplet stooswnych przepisów wraz z zobowiązaniem do zapoznania się z nimi. Podejmująć ostateczną deczyję, co do tego czy szkolić pracowników, trzeba pamiętać, że zagadnienie ochrony danych osobowych to skomplikowna materia prawna nawet dla doświadczonych prawników. Pozostawienie jej do wyłącznej interpretacji pracowników, którzy z tą dziedziną prawa nie mają na ogół do czynienia, może implikowac w praktyce szereg problemów i potencjalne ryzyko dla dyrektora przedszkola.

Administator danych jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz podjętych środków organizacyjnych i technicznych, zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń i kategorii danych nią objętych. Na dokumentacje tę składają się;
1) polityka bezpieczeństwa,
2) instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
3) upoważnienia dla pracowników,
4) rejestr upoważnień,
5) umowy na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty -  w przypadku, gdy przedszkole powierza przetwarzanie danych osobowych zewnętrznym podmiotom.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz.922).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz.U.z 2004r. Nr 10, poz. 1024).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT