Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia (zwane również studiami licencjackimi, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata). Absolwent studiów pierwszego...

PORADA PRAWNA

23 kwietnia 2018 Prawo oświatowe

Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie: filologia angielska specjalność nauczycielska posiada kwalifikacje pedagogiczne? Czy może pracować w przedszkolu jako nauczyciel(jest w trakcie studiów podyplomowych z wychowania przedszkolnego)?

Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia (zwane również studiami licencjackimi, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata). Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), posiada wykształcenie wyższe zawodowe. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia – filologia angielska specjalność nauczycielska, posiada kwalifikacje pedagogiczne. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego przez tę osobę świadczy dyplom ukończenia studiów wyższych. Osoba ta posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu
- § 12 ust.2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz.1575).
Osoba ta jest nauczycielem. Będąc obecnie w trakcie studiów podyplomowych z wychowania przedszkolnego nie posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela i braku możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, dyrektor może za zgodą kuratora oświaty, zatrudnić tego nauczyciela w przedszkolu, pomimo iż nie posiada on wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska – art. 10 ust.9 ustawy Karta Nauczyciela.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz.1575).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz.1189 z późn.zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT