Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z nauczycielem zatrudnionym u danego pracodawcy nie zawiera się drugiego stosunku pracy dotyczącego pracy tego samego rodzaju, czyli pracy pedagogicznej. Natomiast można...

PORADA PRAWNA

Czy nauczycielowi wspomagającemu pracującemu w pełnym wymiarze zajęć (20 godz.) można przydzielić godziny ponadwymiarowe specjalistyczne z terapii pedagogicznej 7/22 ? Nauczyciel posiada kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć. Jeśli tak to z jakiego pensum miałby płacone za te godziny. A może należałoby zawrzeć drugą umowę?

Z nauczycielem zatrudnionym u danego pracodawcy nie zawiera się drugiego stosunku pracy dotyczącego pracy tego samego rodzaju, czyli pracy pedagogicznej. Natomiast można przydzielić godziny ponadwymiarowe zgodnie z kwalifikacjami, jeśli arkusz organizacji o takiej treści zatwierdzi organ prowadzący i za zgodą nauczyciela, która powinna objąć przydział godzin ponadwymiarowych ponad ¼ pensum oraz nowe stanowisko służbowe, jeśli stanowisko terapeuty pedagogicznego nie jest wymienione w akcie mianowania lub umowie o pracę – art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., art. 29 § 4 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. oraz art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. Dla nauczyciela wylicza się tzw. pensum łączone zgodnie z art. 42 ust. 5c KN, które w tym przypadku wyniesie 20 godzin: 27 / (1 + 0,32) = 20,45 godzin zaokrąglonych w dół, czyli nauczyciel będzie miał 7 godzin ponadwymiarowych. Akt KN nie określa z jakiego pensum opłaca się godziny ponadwymiarowe, ponieważ zagadnienie to reguluje samodzielnie każdy organ prowadzący w stosownej uchwale, wydanej na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 w zw. z ust. 1 pkt 2 KN, czyli w regulaminie wynagradzania nauczycieli. W związku z tym należy się z nią zapoznać, aby ustalić, czy godziny ponadwymiarowe będą opłacane z pensum łączonego (20 - godzinnego), czy z pensum w ramach którego zostały przydzielone (22 - godzinnego).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT