Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne   Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.) Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia...

PORADA PRAWNA

13 września 2011 Awans zawodowy

Czy nauczycielka zatrudniona od 1 września, która pracuje już w trzeciej szkole (zawsze zatrudniana była na zastępstwo i nie od początku roku szkolnego)może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego? Nadmieniam, że w mojej szkole również pracuje na zastępstwo i jej umowa będzie w trakcie roku przedłużana kilkakrotnie, na kolejne okresy zwolnienia lekarskiego zastępowanej nauczycielki w ciąży. Chciałabym jej pomóc w odbyciu stażu, tylko nie wiem czy mogę. Z góry dziękuję za pomoc

 

Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.)

Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1,
nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
(…)
4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć
staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

 

Przepis stanowi, że jeśli nauczyciel rozpoczął pracę przed 14.09 - może rozpocząć staż pod warunkiem pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Dyrektor powinien umożliwić odbycie stażu trwającego  9 miesięcy do 31.maja 2012 r.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT