Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa nie regulują tych kwestii. Określanie sposobu i form potwierdzenia przygotowania się nauczyciela do zajęć oraz kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego...

PORADA PRAWNA

26 września 2011 Awans zawodowy

Czy nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stanowisko nauczyciela kontraktowego powinien przygotowywać się do zajęć na piśmie tzw. konspekty zajęć?

Przepisy prawa nie regulują tych kwestii.
Określanie sposobu i form potwierdzenia przygotowania się nauczyciela do zajęć oraz kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego należy do dyrektora. Zatem wymagania tego rodzaju ma prawo stawiać dyrektor sprawujący nadzór pedagogiczny. Poza tym nauczycielowi przydzielono mistrza -  opiekuna, z którym powinien zawrzeć kontrakt uszczegółowiający zadania nauczyciela odbywającego staż.
Ponadto w świetle rozporządzenia o awansie zawodowym z 1.12.2004 r. (ze zm.) nauczyciel uczestniczy w lekcji opiekuna oraz opiekun w lekcji stażysty, każde omówienie zajęć powinno mieć formę pisemną, kończyć się wyciąganiem wniosków. Taki sposób pracy ułatwi i umożliwi wystawienie obiektywnej oceny (projektu) przez opiekuna, który pracę nauczyciela będzie poddawać ciągłej obserwacji, analizie (także wsparciu). 

Młody nauczyciel powinien umieć nazwać, wskazać, stosować metody, odróżniać od technik oraz form; powinien uczyć się planowania pracy, w tym także racjonalnego planowania  każdej lekcji.  Również dlatego jest ważne dokumentowanie pracy w formie konspektów lub scenariuszy, które są uproszczeniem tych pierwszych.

 

Podstawa prawna

1)      Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,

2)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT