Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne To zależy od podstawy prawnej organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:- Jeśli są to zajęcia organizowane dla ucznia jako forma udzielanej mu w szkole pomocy...

PORADA PRAWNA

Czy nauczyciel który posiada studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne? Jakie uprawnienia posiada?

To zależy od podstawy prawnej organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:
- Jeśli są to zajęcia organizowane dla ucznia jako forma udzielanej mu w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej – to wspomniany nauczyciel NIE może ich prowadzić, bowiem nie ma do tego wymaganych kwalifikacji, którymi są studia z zakresu terapii pedagogicznej.
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 poz, 1591)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575)
- Jeśli są to zajęcia organizowane dla ucznia niepełnosprawnego jako forma rewalidacji – to TAK, ale zgodnie z ukończoną przez tego nauczyciela specjalnością z zakresu pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagog może prowadzić takie zajęcia tylko z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, tyflopedagog – z uczniem słabowidzącym lub niewidomym, surdopedagog – z uczniem słabosłyszącym lub głuchym.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1578)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575)

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT