Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy...

PORADA PRAWNA

08 września 2019 Inne

Czy nauczyciel, który posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w przedszkolu (ukończył stosowne studia podyplomowe lub magisterskie) może prowadzić zajęcia z rytmiki i gimnastyki (wynikające z podstawy programowej) bez posiadania dodatkowych kursów czy specjalistycznych szkoleń?

Z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 r., poz. 356 ze zm. nie wynika, że zajęcia z rytmiki lub gimnastyki musi prowadzić nauczyciel z innymi kwalifikacjami niż nauczyciel wychowania przedszkolnego. W związku z tym nauczyciel ten posiada wystarczające kwalifikacje do prowadzenia ww. zajęć w ramach podstawy programowej, bez wymogu odbycia dodatkowych kursów czy szkoleń. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT