Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie ma podstawy prawnej, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900), a w konsekwencji także nie ma możliwości...

PORADA PRAWNA

Czy można w szkole wprowadzić do powszechnego zastosowania formę elektroniczną wszelkiego rodzaju zgód i oświadczeń rodziców uczniów niepełnoletnich? Jeśli tak, to na jakiej podstawie i w jaki sposób formalnie uregulować ich funkcjonowanie w placówce?

Nie ma podstawy prawnej, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900), a w konsekwencji także nie ma możliwości zaniechania przyjmowania od rodziców uczniów dokumentów w papierowej formie. Dla wielu zgód i oświadczeń wymagana jest forma pisemna. Z formą pisemną jest równoważna forma elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) i art. 14 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775).

Szkoła nie jest uprawniona do wymagania posiadania przez rodzica np. kwalifikowanego podpisu elektronicznego do składania oświadczeń i zgód w tych przypadkach, gdy według przepisów wymagana jest pisemna forma.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT