Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym - uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie w stopniu głębokim NIE można wydłużyć etapu edukacyjnego, albowiem:1. Wydłużenia...

PORADA PRAWNA

16 maja 2017 Prawo oświatowe

Czy można uczniowi z upośledzeniem w stopniu głębokim, spełniającemu obowiązek poza szkołą na podstawie porozumienia, wydłużyć etap edukacyjny w klasie IV SP? Rozporządzenie mówi o wydłużaniu na koniec etapu czyli np w kl. III SP i Kl VI SP do tej pory i jest to termin do końca lutego. A co z uczniem w klasie IV? Jaka jest podstawa prawna wydłużenia etapu? Jak przeprowadzić procedurę pozostawienia go w klasie IV?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym - uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie w stopniu głębokim NIE można wydłużyć etapu edukacyjnego, albowiem:
1. Wydłużenia etapu edukacyjnego dokonuje się w stosunku do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, która powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści podstawy programowej - Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 z późniejszymi zmianami).


2. Natomiast dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim nie otrzymują w/w orzeczenia tylko orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Takie zajęcia - uznane za formę spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - organizuje się dla ucznia do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy on 25 lat. Uczeń ten nie realizuje podstawy programowej kształcenia ogólnego, nie podlega obowiązkowi oceniania i klasyfikacji , nie otrzymuje też świadectw – więc nie może być przypisany do żadnej klasy. Szkoła może wydać jego rodzicom/ prawnym opiekunom jedynie zaświadczenie, w którym znajdują się informacje o postępach w różnych obszarach funkcjonowania tego ucznia. – Rozporządzenie MEN z z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 7 maja 2013 r.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT