Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Wymierzenie kary porządkowej, zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) może mieć wpływ na ocenę pracy...

PORADA PRAWNA

27 marca 2024 Prawo oświatowe

Czy jeśli nauczyciel dyplomowany podczas procedury oceny pracy zostaje ukarany karą porządkową upomnieniem lub naganą moa to wpływ na jego ocenę pracy?? (nie stosował się do zapisów w statucie szkoły, wpłynęła oficjalna skarga rodziców dotyczące jego pracy) Czy w takiej sytuacji może otrzymać ocenę bardzo dobrą??

 

Wymierzenie kary porządkowej, zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) może mieć wpływ na ocenę pracy nauczyciela. Wszak wśród obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela wymienia się przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony. Wymierzona kara porządkowa oznacza, że nauczyciel tych regulacji nie przestrzegał. Nie powinno to pozostać bez znaczenia w ocenie tego kryterium

W efekcie nauczyciel ukarany karą porządkową w okresie branym pod uwagę do oceny pracy może mieć tę ocenę niższą niż otrzymałby, gdyby nie dopuścił się uchybienia porządkowego.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT