Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących...

PORADA PRAWNA

11 sierpnia 2020 Prawo oświatowe

Co należy wpisać w projekcie oceny pracy w pkt 7 (data dokonania oceny pracy nauczyciela), jeżeli nauczyciel miał tylko ocenę dorobku zawodowego?

Zgodnie z § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1625) w karcie oceny pracy powinna się znaleźć informacja o dacie dokonania ostatniej oceny pracy.
Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) ocena pracy nauczyciela może zostać przeprowadzona w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego. Oceny dokonuje się z inicjatywy dyrektora lub na wniosek nauczyciela, kuratora, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców. Ocenie nie podlega jedynie praca nauczyciela stażysty.
Podkreślić należy, ze w sytuacji, gdy nauczyciel jest po raz pierwszy oceniany, należy to miejsce w karcie oceny pracy pozostawić nie wypełnione. Rozporządzenie nie wymaga natomiast podawania w karcie oceny pracy ostatniej daty ostatniej oceny dorobku zawodowego. Z uwagi na powyższe, nie można dowolnie zmieniać zakresu danych umieszczanych na karcie oceny pracy poprzez zastąpienie informacji o ocenie pracy informacjami dotyczącymi oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT