Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zm.): § 5. 1. Dyrektor szkoły lub...

PORADA PRAWNA

02 listopada 2010 Prawo oświatowe

Chodzi nam o ustalanie i realizowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w gimnazjum. W rozporządzeniu pisze, iż szkoła ma obowiązek w tych dniach zorganizować zajęcia wychowawczo - opiekuńcze. Mamy pytanie, gdyż w różnych szkołach różnie realizowane jest to rozporządzenie. Czy nauczyciele w tych dniach muszą pracować w szkole, gdy nie ma uczniów; mieszkamy i pracujemy w takim środowisku, gdzie w 100% uczniowie nie przychodzą do szkoły podczas dni wolnych. Czy nauczyciele też mogą mieć w tych dniach wolne na mocy oświadczeń rodziców co do tego, iż w tych dniach ich dzieci będą przebywać w domu? Mamy wątpliwości, bo wiele szkół podczas dodatkowych dni wolnych jest zamkniętych.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zm.):

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (...).§ 6a. 1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1,
szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości
udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.

 

Organizowanie zajęć jest bezspornym obowiązkiem szkoły, a także informowanie rodziców o mozliwości uczestniczenia dzieci w w/w zajęciach w tych dniach.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT