Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa górną granicę wieku - 18 lat, do którego nauka w Polsce jest obowiązkowa. Dotyczy to wszystkich uczniów,...

PORADA PRAWNA

22 sierpnia 2015 Prawo oświatowe

Chłopiec w wieku 19 lat jest głęboko upośledzony. Posiada orzeczenie o potrzebie zajęć indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, którymi jest objęty. Ostatnio matka chłopca poinformowała dyrektora szkoły o tym, że chce zrezygnować z tych zajęć. Czy rodzice mogą zrezygnować z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla swojego syna?

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa górną granicę wieku - 18 lat, do którego nauka w Polsce jest obowiązkowa. Dotyczy to wszystkich uczniów, również dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, które spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Na mocy rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013r. poz. 529) można tymi zajęciami objąć dziecko, które kończy w danym roku kalendarzowym 3 lata aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono lat 25. To jest uprawnienie przyznane prawnie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim, a nie obowiązek. Zatem rodzice mają prawo zrezygnować z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla syna, który ma ukończone lat 18, czyli nie podlega już obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki.

 


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT