Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi poradni m.in. za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, co wprost...

PORADA PRAWNA

06 kwietnia 2020 Prawo oświatowe

Chciałabym, aby doprecyzowano zrozumienie w przypadku pracowników poradni działań wchodzących w pensum objętych dodatkiem za warunki trudne. W poprzedniej odpowiedzi zawarto informację, cyt: "W poradni za pracę w trudnych warunkach uważa się prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży (§ 8 pkt 19 ww. rozporządzenia)". Pracownicy na skutek ograniczenia funkcjonowania poradni zostali przeniesieni do pracy zdalnej. W ramach swoich obowiązków kontaktują się telefonicznie z pracownikami, rodzicami i dziećmi, udzielając wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Czy udzielanie takiego wsparcia mieści się w definicji pracy w warunkach trudnych? Rozmowy z dziećmi służą zabezpieczeniu ich funkcjonowania, zaś rodzicom przekazują informację o metodach wychowania, w tym wspierania dzieci w aktualnym czasie. Czy taka praca nie wpisuje się w rozumienie pensum? W rozporządzeniu dot. dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie uznano, iż tylko bezpośredni kontakt z klientem spełnia definicję pomocy psychologiczno-pedagogicznej ujętej w ww. rozporządzeniu. W innych poradniach pracownicy świadczą pomoc telefonicznie otrzymując za taką pracę wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym za warunki trudne (m.in. poradnie w Sosnowcu, Jastrzębiu-Zdroju, Czeladzi). Zarządzeniem dyrektora zobowiązano pracowników do realizowania działań związanych m.in. z kontaktem z klientami. Czyli pracownicy mają jednocześnie realizować działania z dzieckiem/rodziną i na jej rzecz, a jednocześnie być pozbawieni dodatku za warunki pracy, którą podejmują w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie do końca jest to dla mnie jasne.

Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi poradni m.in. za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, co wprost wynika z treści § 8 pkt 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.). Dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez poradnie m.in. w formie udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, a także pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Przy tym takie zadania (i również pomoc dla nauczycieli) mogą być wykonywane w formie porad i konsultacji - § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2, § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199). Od dnia 6 kwietnia 2020 r. poradnie zostały objęte obowiązkiem realizowania ich zadań z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, zgodnie z § 2 ust. 1a pkt 5 i § 3a ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.). W związku z tym udzielanie zdalnie (np. telefonicznie) porad i konsultacji w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ww. formach stanowi pracę w trudnych warunkach z zachowaniem prawa do dodatku za warunki pracy. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT