Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w zakresie, o którym mowa w pytaniu jest właściwy kurator oświaty. Ponieważ interpretacja rozwiązania tej sytuacji...

PORADA PRAWNA

18 kwietnia 2018 Prawo oświatowe

Proszę o pomoc w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego ucznia z obwodu mojej szkoły. Sprawdzając dokumentację, przesłaną przez dyrektorów szkół do których uczęszczają uczniowie z obwodu mojej szkoły, zauważyłam, że dziecko z rocznika 2010 wpisane jest do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej. Dziecko powinno być uczniem klasy pierwszej. Od dyrektora szkoły usłyszałam, że odroczył dziecko od obowiązku szkolnego, postąpił niezgodnie z przepisami Prawa Oświatowego. Jakie procedury powinnam podjąć w tym przypadku?

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w zakresie, o którym mowa w pytaniu jest właściwy kurator oświaty. Ponieważ interpretacja rozwiązania tej sytuacji jest różna w różnych organach, proponujemy zwrócić się z zapytaniem do kuratorium.Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa.Kurator oświaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy kuratorium oświaty.Natomiast kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawują dyrektorzy szkół właściwych ze względu na miejsce zamieszkania uczniów, w związku z tym zadaniem dyrektora jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego jest sprawdzenie, czy posiada aktualną ewidencję uczniów i dzieci.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (ze zm.), w szczególności art. 51, 52.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT