Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) w brzmieniu sprzed 1 września 2022r. nauczycielom, którzy w okresie...

PORADA PRAWNA

21 września 2022 Awans zawodowy

Na jaką podstawę prawną powinien powołać się Dyrektor Szkoły podczas sporządzania CZĄSTKOWEJ oceny dorobku zawodowego za okres stażu dla nauczyciela KONTRAKTOWEGO ubiegającego się o mianowanie, który rozpoczął staż 1 września 2020 r. i w okresie 1.09.20-31.08.2022 realizował go u nas, a teraz kontynuuje go w innej szkole do 31.05.23 roku (Działając na podstawie.... - Karta Nauczyciela) Proszę też o informację czy poniższy zapis jest prawidłowy (podstawa prawna): działania były udokumentowane zgodnie z 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U z 2020 poz. 2200) Czy przy sporządzaniu cząstkowej oceny należy bazować na projekcie oceny opiekuna za dotychczasowy staż oraz opinii RR czy nie jest to koniecznie a cząstkowe sprawozdanie nauczyciela wystarczy.

Zgodnie z art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) w brzmieniu sprzed 1 września 2022r. nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Wobec powyższego, skoro do nauczyciela stosuje się w kwestii stażu przepisy dotychczasowe- podstawa dokonania cząstkowej oceny dorobku zawodowego to właśnie komentowany przepis.
Ponieważ nie ma odrębnych przepisów dotyczących ustalenia oceny dorobku zawodowego dla nauczycieli zmieniających miejsce pracy w trakcie stażu, w tym przypadku stosuje się przepisy dotyczące ustalenia oceny dorobku, o których mowa w art. 9c ust. 5a KN. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbytego stażu, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu w szkole. Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczyciel przedkłada ocenę dyrektorowi szkoły, w której zostanie zatrudniony.
Co do zapisu - jest on poprawny.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT