Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 7.06.2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2023 r. poz. 1120)...

PORADA PRAWNA

19 kwietnia 2024 Prawo oświatowe

1. Czy drukowanie arkuszy ocen należy wykonać jedno- czy dwustronnie; 2. Jaką formę wpisu należy przyjąć w wierszu 59 i 60 arkusza ocen dla ucznia technikum (MEiN-I/50/2), który przystąpił lub nie przystąpił do egzaminu zawodowego. Proszę podać wzór zapisu.

 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 7.06.2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2023 r. poz. 1120) nie zawiera żadnych regulacji w sprawie drukowania arkuszy ocen. Dopuszczalny jest więc zarówno wydruk jednostronny, jak i dwustronny.

Na podstawie § 32 ust. 4 ww. rozporządzenia, w arkuszu ocen ucznia technikum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o egzaminie zawodowym, wpisuje się odpowiednio informację o: 1) przystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub 2) nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego lub jego części, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie przystąpił odpowiednio do tego egzaminu lub jego części, lub 3) zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - w przypadku gdy uczeń został zwolniony z tego egzaminu, lub 4) zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzze ust. 1 UoSO, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - w przypadku gdy uczeń został zwolniony z tej części egzaminu. Przykładowy wpis dla pkt 1) może być następujący: "przystąpił do egzaminu zawodowego z kwalifikacji w zawodzie ... (symbol i nazwa)"; dla pkt 2) "nie przystąpił do egzaminu zawodowego z kwalifikacji w zawodzie ... (symbol i nazwa)".

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT