Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Zmiany w ustawie o systemie oświaty – list szefowej MEN do samorządowców

Minister Anna Zalewska poinformowała wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o nowych regulacjach.

„(…) zakończone zostały prace nad zmianami w ustawie o systemie oświaty uwzględniające zgłaszane w latach 2012 i 2015 oczekiwania rodziców, w zakresie przywrócenia obowiązku szkolnego od 7 roku życia” – pisze w liście do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast szefowa MEN.

Minister edukacji przypomina najważniejsze zmiany wprowadzone w przyjętej 29 grudnia 2015 r. przez Sejm RP nowelizacji. Wśród nich m.in. prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego, obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia.

„Biorąc pod uwagę liczne wnioski i postulaty napływające od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów będących organami prowadzącymi szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, ustawa uwzględnia odroczenie wejścia w życie przepisu obligatoryjnego przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola, z jednoczesnym utworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych” – pisze minister Anna Zalewska. „Pozostawiona została decyzyjność w tym zakresie organom prowadzącym Oznacza to, że do 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach” – dodaje.

Szefowa MEN przypomina, że nie ma zatem obowiązku wdrażania procedur związanych z przekształcaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola.

„Z tej samej przyczyny wydłużony zostanie czas na dostosowanie pomieszczeń do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej” – pisze minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomina także, że na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

„Z uwagi na przeprowadzaną zmianę dotyczącą podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do 7 lat, znaczna część dzieci w wieku 6 lat pozostanie objęta wychowaniem przedszkolnym. W związku z tym, przewiduje się, że w okresie tych 4 miesięcy 2016 r. (tj. wrzesień – grudzień) gminy będą musiały zwiększyć wydatki ponoszone na wychowanie przedszkolne. W związku z tym, wcześniej ustalona kwota dotacji na 2016 rok w wysokości 1.305 zł, będzie zwiększona do 1.370 zł. Gminy nadal będą zobowiązane do zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci” – tłumaczy szefowa MEN.

List minister edukacji narodowej do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Data: 2016/01/05

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT