Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r.

Rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. – podpisane!

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in. wyższą wagę dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży o wartości 0,12 (wyodrębniono nową wagę P10).

Wprowadzono również wyższą wagę o wartości 0,23 dla uczniów szkół zawodowych – P11. Natomiast dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, będących młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, wyodrębniono nową wagę P12 o wartości 0,08.

Ponadto uwzględniono:

  • wyższą o 50% wartość wagi dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga ta została wprowadzona po raz pierwszy w 2014 r. w związku z m.in. ustawowym wprowadzeniem limitów uczniów w oddziałach klas I–III szkół podstawowych;
  • wyższe wartości wag dla placówek realizujących zadania pozaszkolne na terenie odpowiednio powiatu i województwa;
  • nowe rozwiązanie w zakresie finansowania uczniów szkół położonych w miastach, które przekroczyły próg 5.000 mieszkańców;
  • zmianę obecnego sposobu uwzględniania w zasadach podziału subwencji uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
  • zmianę zasad finansowania uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego.

Podpisane we wtorek przez minister Annę Zalewską rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Treść rozporządzenia
Data: 2015-12-22, rozmiar: 213 kB
Uzasadnienie
Data: 2015-12-22, rozmiar: 285 kB
Załącznik do rozporządzenia
Data: 2015-12-22, rozmiar: 216 kB

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Data: 2015/12/23

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT