Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEiN

Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole? – debata w Poznaniu z udziałem szefowej MEN

– Problemów związanych z bezpieczeństwem w szkołach jest dużo, programów profilaktycznych też. Chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób szkoły wykorzystują te programy i jak działają one w praktyce, jak zmieniają postawy uczniów – powiedziała w Poznaniu Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Minister Anna Zalewska w trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że obecnie w całym kraju trwa dyskusja nad tym jak ma wyglądać system oświaty.

– Dyskutujemy i słuchamy. Zachęcamy wszystkich dyrektorów do tego, by byli aktywni. Czekamy na Państwa uwagi i wskazówki, w jaki sposób zmieniać system – również w zakresie bezpieczeństwa – powiedziała Anna Zalewska.

W dyskusjach panelowych rozmawiano przede wszystkim o roli szkoły. Dyskutowano na temat odpowiedzialności dyrektorów i nauczycieli. Poruszono także kwestię psychologicznych aspektów bezpieczeństwa. Tematem były też m.in. agresja w szkole, a także edukacja dla bezpieczeństwa i funkcjonowanie uczniów w cyberprzestrzeni. Rozmawiano również o wychowawczo-profilaktycznej roli szkoły.

W zakresie bezpieczeństwa fizycznego uczestnicy debaty dyskutowali o obowiązkach organów prowadzących szkoły, dyrektora szkoły – w zapewnieniu bezpiecznych, higienicznych warunków nauki oraz wychowania i opieki.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o podstawie programowej – priorytetach wychowania, przygotowania ucznia do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie, umiejętnościach na poszczególnych etapach edukacyjnych. Rozmawiano o programach wychowawczych szkoły.
Działania takie powinny obejmować wszystkie treści i aktywności o charakterze wychowawczym. Dodatkowo program profilaktyki dostosowany powinien być do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska z uwzględnieniem aktywności o charakterze profilaktycznym – we współpracy z rodzicami.

Tematem spotkania były też kwestie zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży, tj. agresji, przemocy, cyberprzemocy, eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi oraz ochrony zdrowia psychicznego.

W wielkopolskiej debacie o edukacji udział wzięli przedstawiciele: Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorzy Centrów Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodków Pomocy Społecznej, parlamentarzyści, prezydenci miast, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, prawnicy, psychologowie. W spotkaniu wzięło udział ponad 450 osób. 

Spotkanie było kolejnym już wydarzeniem z cyklu 16. wojewódzkich debat oświatowych
o zmianach w systemie oświaty.

Więcej informacji o ogólnopolskiej debacie dotyczącej zmian w systemie edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” na stronie www. debataoswiatowa.men.gov.pl.

Data: 2016/03/21

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT