Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz do zmian w Karcie Nauczyciela

Komentarz do zmian w Karcie Nauczyciela

I. 1. 11 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1287 ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie 1 września 2019 r.
Niniejsza ustawa zmienia w art. 1 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 730 i poz. 1287).
W art. 8 – 15 1287 ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw określa rozwiązania przejściowe dotyczące oceny pracy nauczyciela, jego awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzeń minimalnych.
Zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzą w życie 1 września 2019 r.
II. Najważniejsze uregulowania w ustawie Karta Nauczyciela – zmiana:

czytaj dalej >>

Obowiązujący 19 września 2019Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT