Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Działania dyrektorów jednostek systemu oświaty od 8 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce

Działania dyrektorów jednostek systemu oświaty od 8 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce

I. 7 września 2020 r. opublikowano, a weszły w życie 8 września 2020 r. trzy kolejne zmiany przepisów MEN w związku z postępowaniem dyrektorów jednostek systemu oświaty w związku ze stanem epidemii:
1) opublikowane w Dz. U. – poz. 1537 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (zmiana przepisu z 2017 r.),
2) opublikowane w Dz. U. – poz. 1538 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (zmiana przepisu z 2014 r.),
3) opublikowane w Dz. U. – poz. 1539 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

czytaj dalej >>

Obowiązujący 30 września 2020Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT